หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


ถัดไป >

13 พ.ค. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13 พ.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เม.ย. 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
05 เม.ย. 2567
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ปี 2567 เพิ่มเติม
26 มี.ค. 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
21 มี.ค. 2567
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนท่านที่ลาออก
16 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
16 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
มติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
10 ม.ค. 2567
แจ้งผลการเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
20 ธ.ค. 2566
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะครบเกษียณอายุ
10 พ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
10 พ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2566
แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (ชุดใหม่) และการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
18 ต.ค. 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
16 ต.ค. 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2567

ถัดไป >

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com