หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


03 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
02 พ.ย. 2561
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2562
31 ต.ค. 2561
แจ้งกรรมการลาออก
31 ต.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PHOL-W1 (F53-5)
25 ก.ย. 2561
27 กันยายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PHOL-W1
18 ก.ย. 2561
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
11 ก.ย. 2561
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PHOL-W1
10 ก.ย. 2561
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PHOL-W1 (แก้ไขไฟล์ PDF)
07 ก.ย. 2561
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PHOL-W1
14 ส.ค. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
14 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
14 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
30 เม.ย. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PHOL-W1 (F53-5)
30 เม.ย. 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
09 เม.ย. 2561
แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PHOL-W1)
30 มี.ค. 2561
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 มี.ค. 2561
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหาร
28 ก.พ. 2561
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
28 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
09 ม.ค. 2561
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุม AGM ประจำปี 2561

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com