หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


14 พ.ย. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2557
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
14 พ.ย. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
08 ต.ค. 2557
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558
16 ก.ย. 2557
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
13 ส.ค. 2557
งบการเงินไตรมาส 2/2557
13 ส.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
13 ส.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2557
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557 และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18 ก.ค. 2557
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
22 พ.ค. 2557
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
19 พ.ค. 2557
รายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (F 53-5)
15 พ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557(แก้ไขไฟล์ PDF)
14 พ.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข
14 พ.ค. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
14 พ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14 พ.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2557
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
07 พ.ค. 2557
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เม.ย. 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
24 มี.ค. 2557
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 มี.ค. 2557
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย
13 มี.ค. 2557
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
03 มี.ค. 2557
อนุมัติงบการเงินรายปี 2556 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF FILE)
27 ก.พ. 2557
รายงานการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
27 ก.พ. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2557
งบการเงินรายปี 2556
27 ก.พ. 2557
อนุมัติงบการเงินรายปี 2556 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
14 ม.ค. 2557
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก
07 ม.ค. 2557
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
03 ม.ค. 2557
แจ้งกรรมการลาออก

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com