หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


12 พ.ย. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
12 พ.ย. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
12 พ.ย. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2556
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2556
05 พ.ย. 2556
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556 เพิ่มเติม
01 ต.ค. 2556
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557
20 ก.ย. 2556
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม ประจำปี 2557 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
09 ส.ค. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
09 ส.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2556
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2556 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
10 ก.ค. 2556
รายงานการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
14 พ.ค. 2556
เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 พ.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบบัญชีฯ)
10 พ.ค. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
10 พ.ค. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
10 พ.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2556
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2556
30 เม.ย. 2556
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
24 เม.ย. 2556
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2556
29 มี.ค. 2556
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
13 มี.ค. 2556
แจ้งมติอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
14 ก.พ. 2556
อนุมัติงบการเงินรายปี 2555 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556(แก้ไข)
13 ก.พ. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
13 ก.พ. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
13 ก.พ. 2556
แจ้งปรับสถานะประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
13 ก.พ. 2556
อนุมัติงบการเงินรายปี 2555 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556
13 ก.พ. 2556
งบการเงินรายปี 2555
23 ม.ค. 2556
รายงานผลการจัดตั้งบริษัทย่อย
22 ม.ค. 2556
Result of Proposal of Additional Agenda and/or Nominees' name for the Director in advance
22 ม.ค. 2556
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
14 ม.ค. 2556
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com