หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


29 พ.ย. 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
20 พ.ย. 2562
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563
11 พ.ย. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
11 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2562
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 ส.ค. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2562 และเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข record date)
09 ส.ค. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2562 และเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
21 พ.ค. 2562
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
10 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พ.ค. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
10 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
02 พ.ค. 2562
แจ้งการจดทะเบียนลดทุน
24 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 เม.ย. 2562
แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ
25 มี.ค. 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 มี.ค. 2562
เพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)
11 มี.ค. 2562
เพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
21 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 2562
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
31 ม.ค. 2562
ชี้แจง Trading Alert List
30 ม.ค. 2562
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
30 ม.ค. 2562
Trading Alert List Information
14 ม.ค. 2562
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com