หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


05 เม.ย. 2567
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ปี 2567 เพิ่มเติม
26 มี.ค. 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
21 มี.ค. 2567
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนท่านที่ลาออก
16 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
16 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
มติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
10 ม.ค. 2567
แจ้งผลการเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com