หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


14 ธ.ค. 2555
อนุมัติลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
10 พ.ย. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
10 พ.ย. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 2555
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2555 และอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
09 พ.ย. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
22 ต.ค. 2555
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า
17 ต.ค. 2555
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556
14 ส.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 (แก้ไขการเรียงเลขหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
14 ส.ค. 2555
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
10 ส.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2555 และการจ่ายเงินปันผล
10 ส.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
27 ก.ค. 2555
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
11 พ.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 ของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
08 พ.ค. 2555
เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
24 เม.ย. 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
23 มี.ค. 2555
ฟอร์ม 24-1 (ภาษาไทย-ไม่มีการแก้ไข)
23 มี.ค. 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 มี.ค. 2555
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
15 มี.ค. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 มี.ค. 2555
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ค่าบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
14 มี.ค. 2555
แจ้งเพิ่มช่องทางสื่อสารการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
20 ก.พ. 2555
กำหนดวันประชุมสามัญ และแจ้งจ่ายเงินปันผล
20 ก.พ. 2555
กำหนดวันประชุมสามัญ และแจ้งจ่ายเงินปันผล (แก้ไขไฟล์แนบ)
17 ก.พ. 2555
งบการเงินรายปี 2554
17 ก.พ. 2555
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
17 ก.พ. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ม.ค. 2555
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
27 ม.ค. 2555
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com