หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ภาพวีดีโอบริษัท

sent mail print
  • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  • การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561
วันที่ : 06 กันยายน 2561
เวลา : 55:16 นาที

ชมออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
วันที่ : 27 มีนาคม 2561
เวลา : 01:00:49 นาที

ชมออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559
วันที่ : 21 มีนาคม 2560
เวลา : 50:31 นาที

ชมออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559
วันที่ : 25 สิงหาคม 2559
เวลา : 46:02 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เวลา : 01:50:10 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันที่ : 27 เมษายน 2566
เวลา : 01:30:34 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันที่ : 27 เมษายน 2565
เวลา : 01:19:46 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันที่ : 26 เมษายน 2564
เวลา : 01:32:01 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ : 28 เมษายน 2563
เวลา : 01:21:00 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่ : 24 เมษายน 2562
เวลา : 02:48:34 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ : 30 เมษายน 2561
เวลา : 02:51:08 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่ : 28 เมษายน 2560
เวลา : 02:03:54 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 29 สิงหาคม 2559
เวลา : 02:13:33 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วันที่ : 26 เมษายน 2559
เวลา : 01:53:15 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วันที่ : 28 เมษายน 2558
เวลา : 02:31:04 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
วันที่ : 23 เมษายน 2557
เวลา : 02:30:35 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
วันที่ : 30 เมษายน 2556
เวลา : 02:05:21 นาที

ชมออนไลน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
วันที่ : 24 เมษายน 2555
เวลา : 01:24:46 นาที

ชมออนไลน์

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com