หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


19 ธ.ค. 2554
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
08 ธ.ค. 2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555
23 พ.ย. 2554
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555
11 พ.ย. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
11 พ.ย. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2554
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
11 พ.ย. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2554 ของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
08 ส.ค. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
08 ส.ค. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2554
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
27 ก.ค. 2554
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
29 มิ.ย. 2554
แจ้งแก้ไขสารสนเทศ "การเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน"
21 มิ.ย. 2554
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และ สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
13 พ.ค. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
13 พ.ค. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554
13 พ.ค. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
25 เม.ย. 2554
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
05 เม.ย. 2554
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 มี.ค. 2554
F 24-1
28 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด
28 ก.พ. 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2553
25 ก.พ. 2554
งบการเงินรายปี 2553
27 ม.ค. 2554
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com