หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


14 ธ.ค. 2558
สารสนเทศการลงทุนในบริษัทย่อย
09 พ.ย. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
09 พ.ย. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
09 พ.ย. 2558
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
12 ต.ค. 2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
12 ต.ค. 2558
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
11 ก.ย. 2558
แจ้งกรรมการลาออก
03 ก.ย. 2558
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559
10 ส.ค. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
10 ส.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2558
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2558 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
15 พ.ค. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พ.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
15 พ.ค. 2558
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558 และอนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานสาขาภูเก็ต
12 พ.ค. 2558
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เม.ย. 2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
26 มี.ค. 2558
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์บริษัท
17 ก.พ. 2558
อนุมัติงบการเงินรายปี 2557 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(แก้ไข PDF File)
17 ก.พ. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 (แก้ไขตัวหนังสือที่ชื่อบริษัท)
17 ก.พ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไขตัวหนังสือที่ชื่อบริษัท)
16 ก.พ. 2558
งบการเงินรายปี 2557
16 ก.พ. 2558
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
16 ก.พ. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16 ก.พ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
16 ก.พ. 2558
อนุมัติงบการเงินรายปี 2557 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
07 ม.ค. 2558
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com