หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

sent mail print

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

เอกสาร
หลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com