หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุน

sent mail print
 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
วัน กิจกรรม รายละเอียด
22 มิถุนายน 2567 mai FORUM 2024 เวลา 9.30 - 18.00 น. บูธเลขที่ 55 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
19-21 มิถุนายน 2567 THAILAND SAFE@WORK #36 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12 บูธเลขที่ B7
23 พฤษภาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2567 เวลา 14.15 - 15.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday
26 เมษายน 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วัน กิจกรรม รายละเอียด
27 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วัน กิจกรรม รายละเอียด
28 ตุลาคม 2565 mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 บูธเลขที่ 86 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์
27 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วัน กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
วัน กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วัน กิจกรรม รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2562 mai Forum 2019 เวลา 10.00 - 19.00 น. บูธเลขที่ 70 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
4 - 6 กรกฎาคม 2562 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (THAILAND SAFE @ WORK #33) บูธ เลขที่ P5 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วัน กิจกรรม รายละเอียด
6 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 กรกฎาคม 2561 mai Forum 2018 เวลา 10.00 - 19.00 น. บูธเลขที่ 91 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
28 - 30 มิถุนายน 2561 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (THAILAND SAFE @ WORK 2018) บูธ เลขที่ P3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
27 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัน กิจกรรม รายละเอียด
1 กรกฎาคม 2560 mai Forum 2017 เวลา 11.00 - 19.00 น. บูธเลขที่ 88 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
21 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัน กิจกรรม รายละเอียด
29 สิงหาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
25 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559
เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 704 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 กรกฎาคม 2559 mai Forum 2016 เวลา 11.00 - 18.00 น. บูธเลขที่ 79 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
30 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2559 งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (Safety Week 2016) เวลา 9.00 - 19.00 น. บูธ เลขที่ P1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
17 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558
เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัน กิจกรรม รายละเอียด
10 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558
เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 - 4 กรกฏาคม 2558 งาน Safety Week "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29" เวลา 10.00 - 18.00 น. บูธ เลขที่ A4-A6 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 104
1 กรกฏาคม 2558 MAI FORUM 2015 เวลา 10.00 - 18.00 น. บูธเลขที่ PZ 65 โซนพลาซ่า ห้อง Ballroom, Hall A, Meeting Room 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
28 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
28 เมษายน 2558 กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท เวลา 16.00 - 17.00 น.
18 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557
เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 Thailand Industrial Fair 2015 บูธ D21 - 24 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วัน กิจกรรม รายละเอียด
1 - 9 พฤศจิกายน 2557 งานบ้านและสวนแฟร์ 2014 บูธเลขที่ R115-116 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี
3 - 5 กรกฏาคม 2557 งาน Safety Week "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 28 บูธ เลขที่ A13 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall E104
1 กรกฎาคม  2557 mai FORUM 2014 เวลา 10.00 - 18.00 น. บูธ 60 ห้อง Ballroom & Meeting room 1-4 ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
27 พฤษภาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2557
เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
23 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
23 เมษายน 2557 กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท เวลา 16.00 - 17.00 น. เยี่ยมชมบริษัท
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 Thailand Industrial Fair 2014 เวลา 10.00 - 19.00 น. บูธ OF ไบเทค Hall: 104
วัน กิจกรรม รายละเอียด
19 - 21 กันยายน 2556 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอาคารและโรงงานแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 เวลา 10.00 - 19.00 น. บูธ เลขที่ F28 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 6
28 สิงหาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2556
เวลา 13.15 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
3 - 5 กรกฏาคม 2556 งาน Safety Week "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 บูธ เลขที่ A4-A6 และ B6-B7 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา Hall E104
5 - 8 มิถุนายน 2556 Thai water 2013 บูธ เลขที่ L25 ไบเทค Hall 102-104
30 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
5 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2555
เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 Thailand Industrial Fair 2013 เวลา 10.00 - 19.00 น. บูธ PE27-30 ไบเทค Hall: 102-104
วัน กิจกรรม รายละเอียด
12 - 15 กรกฎาคม 2555 งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 บูธ B26, C25, C23 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
5 - 7 กรกฎาคม 2555 งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 บูธ A2-A5 ไบเทค  บางนา กรุงเทพมหานคร
23 เมษายน 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เวลา 14.00 น. ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อ.ธาราทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
9 มีนาคม 2555
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2554
เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 - 26 กุมภาพันธ์ 2555
งานแถลงข่าวทิศทางธุรกิจปี 2555
และพบปะสังสรรค์กับผู้บริหาร
เวลา 7.00 - 18.30 น. ณ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2555
Thailand Industrial Fair 2012
เวลา 10.00 - 19.00 น. บูธ PE 27-30 Hall 103 ไบเทค - บางนา กรุงเทพมหานคร
21 มกราคม 2555
สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2555
เวลา 12.00 - 17.00 น. ห้องประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า (รัชโยธิน) กรุงเทพฯ
21 มกราคม 2555
เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน
เวลา 12.00 - 17.00 น. ห้องประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า (รัชโยธิน) กรุงเทพฯ
วัน กิจกรรม รายละเอียด
21 - 23 กันยายน 2554
"Building Maintenance & Asset Management Expo Asia 2011 (BMAM EXPO ASIA 2011)
เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 และ 6
8 กันยายน 2554
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554
เวลา 10.45 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 - 28 สิงหาคม 2554
“มหกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพอุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว”
เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โฮมเวิรค์ ภูเก็ต
7 - 9 กรกฎาคม 2554
งาน Safety Week "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 25
เวลา 8.00 น. ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สถานที่จัดบูธ Hall 103-104 เลขที่ A4 & B2-4
8 กรกฎาคม 2554
“ผลธัญญะ” โรดโชว์ภาคใต้ จ.กระบี่
เวลา 8.00 - 17.00 น. โรงแรมมารีไทน์ ปาร์ค สปา รีสอร์ท จ.กระบี่
6 กรกฎาคม 2554
“ผลธัญญะ” โรดโชว์ภาคใต้ จ.ภูเก็ต
เวลา 8.00 - 17.00 น. โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต
4 กรกฎาคม 2554
“ผลธัญญะ” โรดโชว์ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
เวลา 8.00 - 17.00 น. โรงแรมสมุย ปาล์มบีช รีสอร์ท เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
1 เมษายน 2554
PHOL จัดสัมมนา ปรากฏการณ์ใหม่ของการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม
เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
3 มีนาคม 2554
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2553
เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com