หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

sent mail print

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืน ในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นการเติบโต โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  • สร้างระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  • สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com