หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

sent mail print
 • นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนองค์กร/
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • นายธันยา หวังธำรง
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและขาย
 • นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
 • นายภราดร แพร่ภัทร
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า
  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
  (SAFETY) กลุ่ม 1
 • นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า
  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
  (SAFETY) กลุ่ม 2

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com