หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

sent mail print
 • นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา
  กรรมการผู้จัดการ/
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/
  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม/
  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายปโยธร มุ้งทอง
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้า
  และบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 • นายธันยา หวังธำรง
  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com