หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


ถัดไป >

31 ม.ค. 2562
ชี้แจง Trading Alert List
30 ม.ค. 2562
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
30 ม.ค. 2562
Trading Alert List Information
14 ม.ค. 2562
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
03 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
02 พ.ย. 2561
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2562
31 ต.ค. 2561
แจ้งกรรมการลาออก
31 ต.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PHOL-W1 (F53-5)
25 ก.ย. 2561
27 กันยายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PHOL-W1
18 ก.ย. 2561
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
11 ก.ย. 2561
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PHOL-W1
10 ก.ย. 2561
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PHOL-W1 (แก้ไขไฟล์ PDF)
07 ก.ย. 2561
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PHOL-W1
14 ส.ค. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
14 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

ถัดไป >

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com