หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

sent mail print
  • สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
  • กำหนดตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอย่างโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วม และให้คำปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เน้นหลักการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานตามลำดับขั้นของการควบคุม
  • ตระหนัก และประเมินความเสี่ยงของอันตราย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
  • มุ่งมั่นดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com