หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Company Snapshot

sent mail print
  • 2565
  • 2564
  • 2563
  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
Company Snapshot 9M/2565 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 6M/2565 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 3M/2565 ดาวน์โหลด
Company Snapshot Yearly 2564 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 9M/2564 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 6M/2564 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 3M/2564 ดาวน์โหลด
Company Snapshot Yearly 2563 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 9M/2563 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 6M/2563 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 3M/2563 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 3M/2562 ดาวน์โหลด
Company Snapshot Yearly 2561 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 9M/2561 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 6M/2561 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 3M/2561 ดาวน์โหลด
Company Snapshot Yearly 2560 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 9M/2560 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 6M/2560 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 3M/2560 ดาวน์โหลด
Company Snapshot Yearly 2559 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 9M/2559 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 3M/2559 ดาวน์โหลด
Company Snapshot 6M/2559 ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com