หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอ

sent mail print
  • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561
วันที่ : 06 กันยายน 2561
ขนาดไฟล์ : 2.08 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
วันที่ : 27 มีนาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 2.48 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559
วันที่ : 21 มีนาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 1.79 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559
วันที่ : 25 สิงหาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 1.51 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558
วันที่ : 17 มีนาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 1.78 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558
วันที่ : 10 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ : 3.04 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2557
วันที่ : 18 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 3.19 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2557
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 1.47 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2556
วันที่ : 28 สิงหาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 2.09 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2555
วันที่ : 05 มีนาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 2.49 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2554
วันที่ : 12 มีนาคม 2555
ขนาดไฟล์ : 1.21 MB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2554
วันที่ : 09 กันยายน 2554
ขนาดไฟล์ : 919 KB.

ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2553
วันที่ : 04 มีนาคม 2554
ขนาดไฟล์ : 1.07 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันที่ : 27 เมษายน 2566
ขนาดไฟล์ : 2.25 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันที่ : 27 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ : 1.66 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันที่ : 26 เมษายน 2564
ขนาดไฟล์ : 1.77 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ : 28 เมษายน 2563
ขนาดไฟล์ : 1.36 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่ : 24 เมษายน 2562
ขนาดไฟล์ : 1.13 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ : 30 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ : 2.19 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่ : 28 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์ : 844 KB.

ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 29 สิงหาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 534 KB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วันที่ : 26 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์ : 2.51 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วันที่ : 28 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์ : 1.49 MB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
วันที่ : 23 เมษายน 2557
ขนาดไฟล์ : 832 KB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
วันที่ : 30 เมษายน 2556
ขนาดไฟล์ : 544 KB.

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
วันที่ : 24 เมษายน 2555
ขนาดไฟล์ : 659 KB.

ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com