PHOL มอบหน้ากาก N95 ผ่านโครงการ "ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน"

Backเมษายน 29, 2563

คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย มอบหน้ากาก N95 จำนวน 5,000 ชิ้น มูลค่ารวม 300,000 บาท ผ่านโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้แทนในการรับมอบ สะท้อนความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ในช่วงสภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น บริษัทยังมีนโยบายในการจำหน่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในงานกลุ่มโรงพยาบาลก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถรับมือและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com