PHOL รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืนปี 2562 ในงาน SET Awards 2019

Backพฤศจิกายน 27, 2562

คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL รับโล่เกียรติคุณรางวัล "หุ้นยั่งยืน" ในฐานะที่ PHOL ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2019 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com