"ผลธัญญะ" รับผลประเมิน CGR ดีเลิศต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

Backพฤศจิกายน 01, 2562

“ผลธัญญะ” ได้รับผลประเมิน CGR อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็น 1 ใน 15 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจร เปิดเผยว่า จากผลสำรวจการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็น 1 ใน 15 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท

ทั้งนี้ ผลประเมิน CGR ประจำปี 2562 พบว่า คะแนนการประเมินของ บจ. ในปีนี้ยังคงเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก โดยสำรวจ บจ. ทั้งหมด 677 บริษัท พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 82 เปอร์เซ็นต์ สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 และเพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ย 81 เปอร์เซ็นต์ในปี 2561 (657 บริษัท) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ บจ. เพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวด แสดงถึงการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของ ตลท. ที่ต้องการส่งเสริมให้ บจ. เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ บจ.ไทยมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com