PHOL รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC Re-Certification)

Backตุลาคม 18, 2562

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC โดย นายธันยา หวังธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรดังกล่าวจาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานกรรมการ โครงการ CAC เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com