ผลธัญญะรับผลประเมิน CGR ดีเลิศปีที่4

Backตุลาคม 25, 2561

ผลธัญญะ” ได้รับผลประเมิน CGR อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็น 1 ใน 29 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL เปิดเผยว่า จากผลสำรวจการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็น 1 ใน 29 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท

“บริษัทรู้สึกยินดีมาก สำหรับการได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทยืดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงยืดถือปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายบุญชัยกล่าว

จากผลประเมินการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) พบว่า คะแนนการประเมินของ บจ. ในปีนี้ยังคงเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก โดยจากการสำรวจ บจ. ทั้งหมด 657 บริษัท พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 81 เปอร์เซ็นต์ สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 และเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 (620 บริษัท) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ บจ. เพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวด แสดงถึงการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของ ตลท. ที่ต้องการส่งเสริมให้ บจ. เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ บจ.ไทยมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้

 

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com