PHOL เชื่อมั่นทั้งปีเทิร์นอะราวด์ หลังผลงานครึ่งแรกปี 61 พลิกมีกำไร

Backกันยายน 06, 2561

PHOL มั่นใจทั้งปีพลิกมีกำไรได้ อวดผลงานครึ่งแรกปี 2561 กำไรสุทธิอยู่ที่ 24.55 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 96.61 ล้านบาท จากต้นทุนขายลดลง อีกทั้งต้นทุนส่วนเกินจากโครงการระบบน้ำประปาชุมชนที่ลดลง เปิดแผนครึ่งปีหลังเน้นขยายฐานลูกค้าเดิมและติดตามประมูลงานขายในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ชูสินค้าและบริการกลุ่มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเป็นรายได้หลัก

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของบริษัท จะเน้นการขายในกลุ่มฐานลูกค้าปัจจุบัน และติดตามประมูลงานขายในกลุ่มสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านธุรกิจน้ำจะเน้นการขายอุปกรณ์และงานระบบในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โดยแนวโน้มเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท โดยภาพรวมธุรกิจปี 2561 คาดว่าความสามารถในการทำกำไรจะเติบโตขึ้น จากการมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขณะที่ ไร้ผลกระทบจากงานโครงน้ำเช่นในปีที่ผ่านมา สนับสนุนผลประกอบการทั้งปีนี้จะเทิร์นอะราวด์ สามารถพลิกกลับมาเป็นกำไรได้

สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ รวม 457.47 ล้านบาท ลดลง 42.89 ล้านบาท หรือ 8.57% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 500.37 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง มาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ยังไม่มีการรับงานใหม่เพิ่ม อย่างไรก็ตาม จากต้นทุนขายที่ลดลงและต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการประปาชุมชนที่มีจํานวนลดลง สนับสนุนให้บริษัท มีกำไรขั้นต้น 119.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.73 ล้านบาท หรือ 31.66% และพลิกมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 จํานวน 24.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.32% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 96.61 ล้านบาท

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com