PHOL เปิดแผนธุรกิจปี 61 มั่นใจพลิกเป็นกำไร ตั้งเป้ารายได้โต 10% มุ่งเน้นสินค้ามาร์จิ้นสูง ควบคู่การขยายฐานลูกค้า รับอานิสงส์ EEC

Backมีนาคม 27, 2561

PHOL มั่นใจปี 61 เทิร์นอะราวน์ ตั้งเป้ารายได้โต 10% จากภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศขยายตัว มุ่งเน้นรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันที่มีศักยภาพและขยายตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่ โดยมีสินค้าและบริการกลุ่มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ มีสัดส่วนกว่า 70% รวมทั้ง กลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ที่เป็นดาวเด่นเติบโตต่อเนื่องทุกปี สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ ปรับกลยุทธ์ รุกตลาดภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัว “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” แม่ทัพใหญ่ มั่นใจด้วยปัจจัยบวกที่มี ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แถมได้รับอานิสงส์ EEC มีสาขาและพนักงานครอบคลุมโซนภาคตะวันออกรองรับ ดันผลงานทั้งปี 2561 สามารถพลิกกลับมาเป็นกำไรได้

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจปี 2561 ตั้งเป้ารายได้จากการขายและการบริการเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน และคาดว่าผลประกอบการจะเทิร์นอะราวด์ สามารถพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการเติบโตตามภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศที่ขยายตัว โดยเฉพาะภาคส่งออกที่ฟื้นตัวชัดเจน ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น รวมทั้ง งานโครงการจากภาครัฐบาลที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ PHOL ยังได้รับอานิสงส์จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เนื่องจาก บริษัทฯ มีสาขาอยู่ที่จังหวัดระยอง มีพนักงานดูแลครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ทำให้มีโอกาสขยายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น รองรับความต้องการของลูกค้าจากการลงทุนและขยายธุรกิจในโซนภาคตะวันออกเช่นกัน อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันที่มีศักยภาพในการเติบโต และขยายตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่ต้องใช้เทคนิค และความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง สนับสนุนผลประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

“ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY ในปี 2560 มีสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการรวมประมาณ 72% ของรายได้จากการขายและการบริการทั้งหมด สำหรับกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 17% ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากปีก่อน จากการขยายตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม มีความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้น และภาคการส่งออกฟื้นตัว สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีสัดส่วนรายได้ลดลง หรืออยู่ที่ประมาณ 11% เนื่องจากบริษัทฯ ลดการรับงานจากภาครัฐ และอยู่ระหว่างทยอยส่งมอบงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด โดยงานเกือบทั้งหมดคาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาส 1 นี้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทได้ฟอร์มทีมงาน ควบคู่กับการร่วมมือกับผู้ผลิตต่างประเทศ โฟกัสลูกค้าภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัว รวมทั้ง อานิสงส์จากการขยายธุรกิจเพื่อรองรับ EEC หนุนดีมานด์สินค้าและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น มั่นใจ จะทำให้ภาพรวมผลประกอบการปี 2561 พลิกกลับมากำไรได้ในที่สุด”

สำหรับผลประกอบการปี 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท ลดลง 112.15 ล้านบาท หรือ 10.21 % เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,097.99 ล้านบาท โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) เติบโตขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและภาคการผลิตในอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้าต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับงานล่าช้าและต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ในปี 2560

โดยบริษัทฯ ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการดังกล่าวไว้จำนวน 156.18 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 129.84 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้รับจ้าง และเพื่อความระมัดระวัง บริษัทฯ รับรู้ค่าปรับดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนการก่อสร้างทั้งจำนวน และตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับเป็นจำนวน 59.65 ล้านบาท จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ ปี 2560 ยังมีผลขาดทุน 117.48 ล้านบาท

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com