PHOL คาดปี 60 กำไรฟื้นหลังปรับกลยุทธ์ แจงงบปี 59 รายได้โต 20% แต่มีผลขาดทุน 15 ลบ.จากผลกระทบโครงการน้ำ

Backมีนาคม 02, 2560

PHOL ปี 2560 คาดผลประกอบการฟื้นตัวหลังโครงการน้ำประปาชุมชนเร่งปรับแผนการดำเนินการก่อสร้าง ส่วนสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทิศทางเติบโตดีตามภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัว และการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการและพัฒนาด้านบุคลากร “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ซีอีโอแจงผลงานปี 59 มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีผลขาดทุนสุทธิกว่า 15 ล้านบาท สาเหตุจากส่งมอบงานล่าช้า การบริหารงานก่อสร้างยังขาดประสิทธิภาพ

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึงผลประกอบการในงวดปี 2559 ว่า งบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมอยู่ที่ 914.90 ล้านบาท โดยมีกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯจำนวน 687.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 63% และมีรายได้กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 130.29 ล้านบาท สัดส่วนที่ 12% ของรายได้จากการขายและให้บริการทั้งหมด

ขณะที่รายได้ในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน อยู่ที่ 280.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 185.70 ล้านบาท หรือ 196.22% โดยปัจจัยสำคัญมาจากรายได้รับเหมางานก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณงานที่มีจำนวนมากกว่า 100 โครงการซึ่งมีระยะเวลาการรับงานและส่งมอบงานใกล้เคียงกัน ทำให้ประสบปัญหาแรงงานในการก่อสร้างไม่เพียงพอ นอกจากนี้ บุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนด ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทฯ จึงประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 97.11 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 80.39 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งอาจจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง จึงบันทึกสำรองประมาณการหนี้สินจำนวน 56.51 ล้านบาท ทำให้ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท ลดลง 49.56 ล้านบาท หรือลดลง 144.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 34.31 ล้านบาท

สำหรับปี 2560 บริษัทยังดำเนินงานตามแผน โดยวางเป้าหมายรายได้เติบโตประมาณ 25% จากสินค้าทุกกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัว โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย ด้านธุรกิจน้ำ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐที่ยังมีนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง และจากภาคอุตสาหกรรมที่ระบบบำบัดน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัท จะสามารถพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในการรุกธุรกิจระบบบำบัดน้ำได้ และการพัฒนาด้านการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจ ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัทจะสามารถเติบโตและสร้างผลกำไรที่ดีได้ในอนาคต

“ภาพรวมธุรกิจปี 59 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตถึง 20% แต่ด้วยผลกระทบจากการบริหารงานก่อสร้างโครงการในธุรกิจน้ำที่ส่งมอบงานล่าช้า ทำให้ในปี 2559 บริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ปี 2560 บริษัทยังเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ การมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในทุกธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้น” นายบุญชัย กล่าว

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com