PHOL เปิดแผน 3 ปี เป้ารายได้แตะ 2 พันล้านบาท

Backกุมภาพันธ์ 15, 2560

PHOL เปิดแผน 3 ปี หวังโกยรายได้กว่า 2 พันล้านบาท มุ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนด้านนวัตกรรมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอาเซียน “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ซีอีโอ ชูกลยุทธ์การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐ พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นำระบบ IT พัฒนาการให้บริการ มั่นใจบริษัทเติบโตได้ทั้งจากธุรกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและธุรกิจน้ำ

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปี นับจากนี้ (ปี 2560-2562) ว่า บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 25% โดยภาพรวมธุรกิจใน 3 ปีจะเติบโต ทั้งจากธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม และธุรกิจน้ำ ทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจ มีแนวโน้มเติบโตได้มากขึ้นหลังเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการเร่งใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงภาคการส่งออกคาดว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลต่อภาคการผลิตในกลุ่มลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มคำสั่งซื้อสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของบริษัทเพิ่มขึ้น ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว และการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้ จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษัทฯจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยากต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกค้าเก่า

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานในระยะ 3 ปีนับจากนี้ บริษัทฯจะมุ่งเน้นดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2562 เริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และธุรกิจน้ำ ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตได้ และการพัฒนาระบบ IT มาใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customers Centric) เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งในกลุ่มฐานลูกค้าเก่า ตลาดลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Super Cluster ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และตลาดในกลุ่มประเทศ AEC โดยจะพัฒนาแนวทางการให้บริการที่ดีขึ้น เช่น การดูแลด้านสต็อคสินค้าของลูกค้า การส่งมอบตรงเวลา การส่งเสริมการใช้ช่องทาง Online รวมถึงหาแนวทางลดต้นทุนให้ลูกค้า บริการเสริมด้านการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ด้านธุรกิจน้ำ มีบริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารงานหลัก จะมุ่งเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำจากภาครัฐ โดยในระยะ 3 ปีนี้ บริษัทคาดว่าจะมีงบประมาณด้านการบริหารจัดการน้ำจากภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงยังเป็นโอกาสในการเติบโตที่สำคัญ จากการรับงานก่อสร้างในโครงการด้านระบบน้ำต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากทางภาครัฐ นอกจากนี้ การสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ก็เป็นโอกาสในการรับงานจากหน่วยงานภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้น

“แผนการดำเนินธุรกิจในระยะ 3 ปี คือตั้งแต่ 2560-2562 บริษัทตั้งเป้ารายได้ เติบโตเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 25% ซึ่งเป็นแผนที่ท้าทายทีมบริหารและพนักงานบริษัทเป็นอย่างยิ่ง แต่บริษัทมองเห็นโอกาสต่างๆที่สามารถสร้างความเติบโตให้กับบริษัทได้ อย่างเช่น นโยบายการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐ แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีทิศทางดีขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และการสร้างความแข่งแกร่งจากภายในตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต การนำระบบ IT มาพัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการลูกค้า สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย” นายบุญชัยกล่าว

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com