PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ "ดีเลิศ" ต่อเนื่อง

Backตุลาคม 28, 2559

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ได้คะแนนประเมิน CG ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจให้มีความสอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น และบริษัทฯเป็น 1 ใน 22 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลท.และ ก.ลต. โดยสำรวจจาก บจ. ทั้งสิ้น 601 บริษัท ด้านนายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดีในการมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com