PHOL ตุน Backlog งานประปา 260 ลบ. ดันรายได้ H2/59 โตต่อ เชื่อแผนเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมผ่านฉลุย มั่นใจใช้สิทธิพร้อมเพรียง

Backสิงหาคม 25, 2559

PHOL เผยแนวโน้มผลงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2559 ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมา สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2560 เตรียมเข้าประมูลงานระบบน้ำประปาชุมชนเพิ่ม วางเป้าหมายได้รับงานมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท "บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้าหมาย 30% หลังโชว์ผลงานงวดครึ่งแรกปี 59 กวาดรายได้ 572.34 ล้านบาท กำไรสุทธิพุ่งกว่า 52% เชื่อแผนเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 2 บาท ผ่านฉลุย

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึง แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมองว่าจะยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม โดยภาพรวมธุรกิจในปี 2559 มองว่าจะมีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่บริษัทฯวางไว้ และมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะเติบโต 30% ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเข้าประมูลงานระบบน้ำประปาชุมชนเพิ่มในปีงบประมาณ 2560 โดยวางเป้าหมายได้รับงานมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท หลังจากในปี 59 เข้ารับงานก่อสร้างระบบประปาชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีงานโครงการประปาชุมชนในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อีกประมาณ 260 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้เกือบทั้งหมด โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเซ็นสัญญารับงานแล้ว 135โครงการ รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ซึ่งเริ่มทยอยรับรู้รายได้ไปบ้างแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และจะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการก่อสร้างเฉลี่ยโครงการละประมาณ 6-8 เดือน ดังนั้นส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2559

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ งวดไตรมาส 2/2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 303.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.59 ล้านบาท หรือ 42.53% เมื่อเทียบกับ 213.02 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยสำคัญมาจากการรับรู้รายได้ในงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชน ด้านกำไรสุทธิอยู่ที่ 13.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06 ล้านบาท หรือ 200.14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4.53 ล้านบาท นับเป็นการเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างน่าพอใจ

ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 572.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.24 ล้านบาท หรือ 37.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 417.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 23.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.06 ล้านบาท หรือ 52.04 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 15.49 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียน ด้วยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250.99 ล้านบาทจากเดิมที่ 161.99 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88.99 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 40.49 ล้านหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 2 บาท กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 ก.ย. 59 และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 40.49 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนต์ ที่จะออกใหม่จำนวนไม่เกิน 40.49 ล้านหน่วย ที่จะจัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3 บาทส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีกไม่เกิน 8 ล้านหุ้น จะใช้รองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนอันดีให้แก่บริษัทจากการขยายธุรกิจด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 29 ส.ค. 2559 นี้

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com