PHOL คืนความรู้สู่สังคมมอบอุปกรณ์ประกอบสื่อการสอนภายใต้"โครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน"

Backตุลาคม 31, 2557

"PHOL" นำโดย "บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์" CEO เดินหน้าจัดทำ "โครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน" มอบอุปกรณ์นิรภัย ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ หวังนิสิต - นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญและนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2557 - 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ โดย มอบอุปกรณ์ประกอบสื่อการเรียนการสอน เป็นอุปกรณ์นิรภัยต่าง ๆ อาทิ หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย,ชุดป้องกันสารเคมี เป็นต้น ให้กับสถาบันที่สนใจ ได้สัมผัสการใช้งานจริงพร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานในลักษณะต่างๆ โดยล่าสุดได้มอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) email:marketing@pdgth.com หรือ โทร. 02-7910100-2

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com