PHOL ร่วมงาน CEO CG Talk เคล็ด (ไม่) ลับในการเพิ่มคะแนน CG Report

Backเมษายน 10, 2557

ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี (กลาง) ประธานอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณบดินทร์ อูนากูล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณยุทธ วรฉัตรธาร (ที่ 3 จากซ้าย) อนุกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกับ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ในโอกาสได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน CEO CG Talk เคล็ด (ไม่) ลับในการเพิ่มคะแนน CG Report มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้หลักบรรษัทภิบาล เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้บริษัทได้ประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สนใจร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Pasuk 1 ชั้น 2 โรงแรม JW Marriott ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com