PHOL เซ็นสัญญาความร่วมมือในโครงการ "PHOL Safety Academy" กับ มธ.

Backมิถุนายน 28, 2556

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL และศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายภาพเป็นระลึกร่วมกัน ภายหลังการเซ็นสัญญาโครงการความร่วมมือด้านการฝึกอบรมระหว่าง PHOL และศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) ภายใต้ชื่อโครงการ "PHOL Safety Academy" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกระบวนการบริหารจัดการที่ถูกต้อง พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องสินค้าความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com