PHOL เปิดตัว CEO คนใหม่ ปรับทิศหันลุยตลาดอาเซียนควบคู่ตลาดในประเทศ

Backมกราคม 16, 2556

 

"ชวลิต หวังธำรง"  ประธานกรรมการบริหาร PHOLเปิดตัว “บุญชัย  สุวรรณวุฒิวัฒน์” CEO คนใหม่ หลังปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายขยายธุรกิจที่มุ่งให้ความสำคัญกับการบุกตลาดอาเซียนควบคู่กับการขยายธุรกิจในประเทศ  เพื่อรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558  มั่นใจปีนี้จะได้เห็น  PHOL เปิดประตูสู่อาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ธุรกิจในประเทศยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า  15% จากกลุ่มสินค้าเพื่อความปลอดภัย และกลุ่มสินค้าด้านระบบบำบัดน้ำ  จากการเพิ่มจำนวนลูกค้าและนำสินค้าใหม่เข้ามาจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

นายชวลิต หวังธำรง ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทฯ  ได้ปรับโครงสร้างการบริหารครั้งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายธุรกิจของ PHOL  ที่จะหันมาให้ความสำคัญกับตลาดในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ  ขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้  นายชวลิต  หวังธำรง ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายธีรเดช จารุตั้งตรง ขึ้นรับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร  โดยผู้บริหารทั้งสองท่านจะทำหน้าที่บุกเบิกตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นทางการ  เพื่อเสาะแสวงหาธุรกิจใหม่และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ PHOL  ในอนาคต

“คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ จะขึ้นมาเป็น CEO ดูแลธุรกิจเดิมที่มีอยู่เป็นหลัก  ส่วนผมและคุณธีรเดช จารุตั้งตรง จะปรับไปเจาะตลาดต่างประเทศ ในการทำธุรกิจใหม่ๆ  เข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เรารับมือกับ AEC ที่จะเข้ามาถึงได้อย่างแข็งแกร่ง  และใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจอาเซียนสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่  ซึ่งล่าสุด  เราเพิ่งเข้าไปแต่งตั้งบริษัทผู้แทนจำหน่ายสินค้าในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ  ซึ่งคาดว่าจะเห็นการสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป”  นายชวลิตกล่าว

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลธัญญะ  กล่าวว่า พร้อมจะขับเคลื่อน บมจ.ผลธัญญะ ให้เติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยอาศัยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่ในธุรกิจ และ  บมจ.ผลธัญญะ มานาน  ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถสานต่อนโยบายการขยายธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี  โดยในปี 2556 จะเห็นผลประกอบการของผลธัญญะเติบโตได้อย่างโดดเด่น  จากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และธุรกิจใหม่ที่กำลังเริ่มดำเนินการอยู่ในขณะนี้

“การปรับโครงสร้างใหม่ครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจตามนโยบายของบริษัทฯ  ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน  โดยใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้บริหารแต่ละท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  โดยเฉพาะการหาโอกาสทางธุรกิจจาก AEC ที่จะเปิดในไม่ช้านี้  ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะเห็นภาพของธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”  นายบุญชัย กล่าว

สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หรือธุรกิจเซฟตี้ในปีนี้  เขามั่นใจว่ายังเติบโตได้ดี  ตามการขยายตัวของภาคการผลิต และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ   ที่ดำเนินการพร้อมกันทั้งการนำสินค้าใหม่เข้ามาจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น  การขยายฐานกลุ่มลูกค้า และการขยายช่องทางขายใหม่ๆ  เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นจัดจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายและขายตรงสู่โรงงาน มาเพิ่มในช่องทางขายส่งและขายปลีกเพิ่มเติม  ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ยอดขายในกลุ่มเซฟตี้ เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้รายได้รวมสามารถเติบโตได้อย่างชัดเจน

“ในปีนี้เราคาดว่าธุรกิจน้ำจะสร้างรายได้อย่างโดดเด่นอีกครั้ง  โดยสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวม  จากปีก่อนที่ทำได้เพียงร้อยละ 5 ในขณะที่ธุรกิจหลัก คือ  ธุรกิจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานยังเติบโตได้ดี   ดังนั้นจึงมั่นใจว่าเป้าหมายรายได้ที่เราวางไว้จะเติบโตปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ  15 จึงยังเป็นไปได้อย่างแน่นอน" นายบุญชัยกล่าว 

 

ข้อมูลบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท  ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มีการประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น  3 กลุ่มสินค้าและบริการ คือ

1.กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  ประกอบด้วยสินค้าประเภทอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล  และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการทำงาน สินค้าได้แก่ ถุงมือนิรภัย  หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ  อุปกรณ์ป้องกันมลพิษด้านอากาศ อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี เป็นต้น               

2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม  เป็นสินค้าที่ใช้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยในสถานที่ควบคุมต่างๆ เช่น  โรงพยาบาล โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์  สินค้าประกอบด้วย อุปกรณ์ทำความสะอาด  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์   เครื่องเขียนสำหรับห้องคลีนรูม รวมทั้งผ้าคลีนรูม และชุดคลีนรูม

3.กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  โดยให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ จัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป  เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อใช้ในครัวเรือน  การให้บริการดูแลควบคุมระบบและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ  และให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำ

โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย  เป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงกว่า 40  ตราสินค้า และมีสินค้าหลากหลายกว่า 3,000 รายการ  นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง คือ Synos  และ Env-safe เพื่อเติมช่องว่างทางการตลาด  ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 4,000 ราย ทั้งกลุ่มลูกค้าผู้แทนจำหน่ายและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com