PHOL เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีควบโท วิศวกรรมการเงิน KMITL-NIDA เยี่ยมชมบริษัท

Backตุลาคม 30, 2566

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย นำโดย ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน และนายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน ชั้นปีที่ 4 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการพัฒนาระบบ Enterprise Risk Management ของบริษัท เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. ผลธัญญะ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com