PHOL ยึดมั่นองค์กรโปร่งใส รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 การเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC

Backกรกฎาคม 07, 2565

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการพิจารณารับรองการต่ออายุ ครั้งที่ 2 การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ PHOL “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผย บริษัทฯมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง และยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเสียในทุกภาคส่วน

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกสารในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นของสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการ ทุจริตในวงกว้าง

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com