PHOL ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Backมิถุนายน 14, 2565

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) โดย หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ PHOL ยังเป็น 1 ใน 36 หลักทรัพย์ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกองทุนส่วนบุคคล Thaipat ESG Emerging Private Fund รูปแบบการลงทุนที่เน้นปัจจัย ESG ผ่านกองทุนส่วนบุคคล ที่คัดเลือกหลักทรัพย์จาก ESG Emerging Universe ตามเกณฑ์ประเมินด้าน ESG ของสถาบันไทยพัฒน์

“นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผย PHOL ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่น่าลงทุน อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 นี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com