หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

12 มี.ค. 2562
เพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)
11 มี.ค. 2562
เพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
21 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 2562
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
31 ม.ค. 2562
ชี้แจง Trading Alert List
30 ม.ค. 2562
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
30 ม.ค. 2562
Trading Alert List Information
14 ม.ค. 2562
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
03 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
02 พ.ย. 2561
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2562
31 ต.ค. 2561
แจ้งกรรมการลาออก
31 ต.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PHOL-W1 (F53-5)

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com