หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

sent mail print
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 26 มีนาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/02/2562 ถึง 12/03/2562)
1.87 1.91 1.73 1.82 5,539,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29/01/2562 ถึง 26/02/2562)
1.78 2.26 1.76 1.85 71,510,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26/03/2562 1.79 1.84 1.79 1.82 90,600
25/03/2562 1.80 1.80 1.77 1.78 60,400
22/03/2562 1.81 1.82 1.81 1.81 25,100
21/03/2562 1.82 1.83 1.80 1.81 67,900
20/03/2562 1.82 1.83 1.81 1.81 181,300
19/03/2562 1.81 1.85 1.80 1.82 226,000
18/03/2562 1.83 1.84 1.82 1.82 82,900
15/03/2562 1.84 1.85 1.82 1.83 216,900
14/03/2562 1.84 1.86 1.82 1.83 541,800
13/03/2562 1.82 1.89 1.82 1.82 1,662,600
12/03/2562 1.79 1.83 1.78 1.82 443,100
11/03/2562 1.78 1.78 1.75 1.78 193,000
08/03/2562 1.78 1.79 1.78 1.78 101,300
07/03/2562 1.78 1.82 1.77 1.78 273,900
06/03/2562 1.75 1.91 1.74 1.78 3,568,900
05/03/2562 1.75 1.78 1.73 1.75 162,800
04/03/2562 1.80 1.80 1.73 1.75 163,300
01/03/2562 1.82 1.82 1.79 1.79 124,000
28/02/2562 1.84 1.84 1.78 1.82 256,100
27/02/2562 1.87 1.87 1.84 1.84 252,700
26/02/2562 1.88 1.89 1.85 1.85 396,300
25/02/2562 1.85 1.92 1.84 1.87 2,790,600
22/02/2562 1.93 1.94 1.82 1.84 2,047,000
21/02/2562 1.92 1.93 1.85 1.89 1,062,400
20/02/2562 1.96 1.97 1.90 1.93 1,819,200
18/02/2562 1.89 1.95 1.88 1.95 1,950,600
15/02/2562 1.90 1.90 1.87 1.88 242,600
14/02/2562 1.89 1.92 1.89 1.90 731,400
13/02/2562 1.85 1.89 1.84 1.89 918,500
12/02/2562 1.80 1.85 1.80 1.83 242,600
11/02/2562 1.86 1.86 1.80 1.80 778,400
08/02/2562 1.87 1.89 1.85 1.85 375,400
07/02/2562 1.88 1.90 1.85 1.87 521,500
06/02/2562 1.86 1.90 1.86 1.87 570,700
05/02/2562 1.88 1.88 1.84 1.86 504,600
04/02/2562 1.91 1.92 1.87 1.88 475,900
01/02/2562 1.90 1.91 1.87 1.90 1,199,700
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com