หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

sent mail print

"ผลธัญญะ" มอบอุปกรณ์นิรภัยเพื่อใช้ทำความสะอาดหลังน้ำลด

<<กลับ13 ธันวาคม 2554

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานครบวงจร และผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ และออกแบบ ผลิตติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำดีน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมบริจาคอุปกรณ์นิรภัยเพื่อใช้ทำความสะอาดหลังน้ำลดในกิจกรรม Big Cleaning Day รายละเอียดดังนี้

มอบชุดอุปกรณ์นิรภัยจำนวน 200 ชุด ซึ่งประกอบด้วย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันกลิ่นและเชื้อรา และถุงมือยางธรรมชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต
โดยมี รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ

 

มอบชุดอุปกรณ์นิรภัยจำนวน 200 ชุด โดยภายในถุงบรรจุถุงมือยางธรรมชาติ หน้ากากอนามัย และแว่นตานิรภัย ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6
โดยมี ผศ.ดร.สุภัทร โพธิ์พ่วง (กลาง) รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ

 

คุณธีรเดช จารุตั้งตรง (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบชุดอุปกรณ์นิรภัยจำนวน 200 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมี ผศ.ดร. ชนัญ ผลประไพ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต เป็นตัวแทนรับมอบ

 

มอบชุดอุปกรณ์นิรภัยจำนวน 200 ชุด โดยภายในถุงบรรจุ ชุดกันสารเคมี, หน้ากากกันเชื้อรา และถุงมือยาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz
โดยมีคุณถวัลย์ ไชยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) Program Director FM 100.5 MHz เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง อสมท.

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com